Lisa Mandel

Lisa Mandel ha publicat nombroses obres de crítica social i política per les quals ha rebut l’elogi de festivals com el d’Angoulême o Montreuil (per obres com Esthétique et filatures, série HP o Sociorama). Col·labora amb el diari Le Monde amb la seva tira setmanal La Famille Mifa. Realitza també obres per al públic infantil i juvenil. Algunes de les seves sèries com Nini Patalo han sigut adaptades a la TV.

Llibres editats