Política de Privacitat

L’objectiu d’aquesta Política de Privacitat és donar a conèixer la manera en què recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal facilitades a través del Lloc Web, a fi que els Usuaris decideixin de forma lliure i voluntària si desitgen facilitar les dades personals que li són sol·licitades a través dels formularis habilitats a aquest efecte en aquest Lloc Web.

 

El Lloc Web proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquesta Política de Privacitat i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Per l’accés i/o ús del Lloc Web, l’Usuari accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet els termes i condicions recollits en aquesta Política de Privacitat, així com en les disposicions contingudes a l’Avís Legal i Condicions d’Ús i a la Política de Galetes. Aquesta Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes al Lloc Web, i no és aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

 

En compliment de  la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, posem en coneixement de l’Usuari que les dades facilitades a través de qualsevol formulari de recollida de dades del Lloc Web seran incorporades als fitxers/ a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat d’EDITORIAL JUVENTUD S. A., entitat que garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades i el compliment de tota la normativa aplicable a aquest efecte.

 

L’Usuari declara que la informació i les dades facilitades a EDITORIAL JUVENTUD S. A. són exactes i veraces, i queda informat que les seves dades de caràcter personal podran ser tractades per EDITORIAL JUVENTUD S. A. amb la finalitat de gestionar la seva alta i accés com a usuari registrat al Lloc Web; realitzar estudis estadístics i de gestió de perfils; i per a la promoció de productes i serveis, ja sigui per mitjans ordinaris o electrònics; qualsevol altra finalitat que sigui específicament reflectida en les corresponents llegendes i/o condicions particulars del formulari de recollida de dades, a fi d’atendre els diferents tipus de relacions que pugui mantenir amb l’Usuari en funció de cada cas.

 

L’ús del Lloc Web implica l’autorització per part de l’Usuari de recollir i tractar les dades descrites en la present Política de Privacitat i la Política de Galetes.

 

L’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques, mitjançant comunicació escrita dirigida a EDITORIAL JUVENTUD S. A. amb adreça a Carrer de Provença, 101, 08029, Barcelona, o posant-se en contacte a través del correu electrònic info@editorialjuventud.es

 

Les dades de caràcter personal de l’Usuari no seran facilitades a tercers sense el seu consentiment previ, tret que la cessió de les seves dades fos necessària per al manteniment de la relació amb l’Usuari.