Avis legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, EDITORIAL JUVENTUD S. A. informa que és titular del Lloc Web www.editorialjuventud.es. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei citada, EDITORIAL JUVENTUD S. A. informa de les següents dades: El titular d’aquest Lloc Web és EDITORIAL JUVENTUD S. A, amb CIF A08009243 i domicili social al carrer de Provença, 101, de Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@editorialjuventud.es.

 

Usuari i règim de responsabilitats  

La navegació, accés i ús pel lloc web d’EDITORIAL JUVENTUD S. A. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’EDITORIAL JUVENTUD S. A., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El Lloc Web d’EDITORIAL JUVENTUD S. A. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

-La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per EDITORIAL JUVENTUD S. A. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb l’emplenament dels formularis esmentats.

-L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per EDITORIAL JUVENTUD S. A. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.

 

Politica d’enllaços i exempcions de responsabilitat

EDITORIAL JUVENTUD S. A. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu Lloc Web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

EDITORIAL JUVENTUD S. A. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol dany als usuaris del seu Lloc Web, que poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, EDITORIAL JUVENTUD S. A. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

 

Modificacions

EDITORIAL JUVENTUD S. A. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu Lloc Web. Tant referent als continguts del Lloc Web, com en les condicions d’ús del mateix o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu Lloc Web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Reserva de galetes

EDITORIAL JUVENTUD S. A. es reserva el dret d’utilitzar galetes en la navegació de l’Usuari pel seu Lloc Web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, EDITORIAL JUVENTUD S. A. informa que les galetes s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’Usuari.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de galetes, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir al Lloc Web d’EDITORIAL JUVENTUD S. A. no és preceptiva la instal·lació de galetes.

 

Serveis de contractació per internet

Certs continguts del Lloc Web d’EDITORIAL JUVENTUD S. A. contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per EDITORIAL JUVENTUD S. A.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EDITORIAL JUVENTUD S. A.  informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’EDITORIAL JUVENTUD S. A., amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, EDITORIAL JUVENTUD S. A. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça EDITORIAL JUVENTUD S. A., Carrer de Provença, 101, 08029 Barcelona.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a EDITORIAL JUVENTUD S. A. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats.

En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés d’EDITORIAL JUVENTUD S. A.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció 

EDITORIAL JUVENTUD S. A. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’Usuari i EDITORIAL JUVENTUD S. A. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’Usuari i EDITORIAL JUVENTUD S. A., els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.